Revue Pandora

Umělecká revue Pandora je literární a výtvarnou revuí knižního formátu, vydávaná dvakrát ročně publikuje současnou českou i překladovou literaturu, recenze, texty o výtvarném umění, fotografii i hudbě.

Na designu Pandory se pravidelně podílí řada různých grafických tvůrců, aby každé číslo bylo jedinečné. Čísla mají „tematická hnízda“ přiblížená ukázkami z původní tvorby, rozhovory, fotografiemi a obrazovou přílohou. Pandora se zrodila roku 1997 v Ústí nad Labem. Roku 2015 se nová redakce přesunula do Prahy. Vychází nákladem 300 ks a je tištěna převážně ofsetem.

WEB www.revuepandora.cz