Fotograf

Časopis Fotograf vychází v periodicitě jednou za půl roku jako souhrnná tematicky koncipovaná publikace o 120 stranách.

Existuje v české i anglické mutaci již od roku 2002. Na jeho činnost navázala Fotograf Gallery v roce 2009 a o dva roky později vznikl Fotograf Festival. Vznikl tak spolek Fotograf 07 z.s. jako umělecká platforma, která zahrnuje rozsáhlou publikační, výstavní a  vzdělávací činnost v  oboru fotografie, s  přesahem do dalších disciplín. Účelem existence spolku je propagace a  podpora fotografie v  rámci výtvarného umění, její širší začlenění do kontextu současného umění a  do povědomí široké veřejnosti nejen v  tuzemsku, ale také výrazně na mezinárodní scéně.

WEB www.fotografmagazine.cz