Literární měsíčník HOST

Časopis sleduje novinky na knižním trhu a pravidelně přináší: Rozhovory se známými a pozoruhodnými osobnostmi české literatury a kultury.

Kritickou reflexi nejdůležitějších aktuálních knižních titulů. Ukázky ze vznikající české prózy a poezie autorů všech generací. Studie a eseje věnované literatuře. Přesahy k filozofii, historii, sociologii atd. Reportáže sledující důležité literární a kulturní fenomény současnosti. Výročí. Literární historii. Jazykový glosář. Polemiky. Ankety. Tematické bloky věnované zajímavým osobnostem, žánrům, událostem. Fotografické profily žijících autorů. Objevné sondy do historie fotografie. Rubriku určenou začínajícím a nezavedeným autorům. Recenzní přílohu.

WEB www.casopis.hostbrno.cz