• Úvod
  • Prodejci 2018
  • Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta podporuje knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost akademické obce FUD UJEP.

Vydává odborné knihy a skripta z oblasti dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií. Produkuje autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž výrazné grafické úpravě se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové fakulty.

WEB www.fud.ujep.cz