OPaK – Pavla Šnajdarová a Ondřej Mladý

Ptačí rok je ilustrovaný kalendář, který ukazuje na problémy ohrožených ptačích druhů u nás a v jihovýchodní Asii a který si klade za cíl informovat o příčinách současné krize.

Byl vydán díky Zoo Liberec.

OPaK