PageFive

Knihkupectví a nakladatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik. Jsme posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury.

Nabízíme širokou škálu zahranič- ních a českých publikací a materiá- lů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, ilustraci až po fotografii či poezii. Jsme otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů.

WEB www.pagefive.com