PLAV – měsíčník pro světovou literaturu

Literární časopis, který publikuje především původní překlady beletrie a důraz klade na menší a méně překládané literatury a na jazykové oblasti, které nejsou dostatečně zastoupeny na českém knižním trhu.

PLAV čtenáře pravidelně uvádí tam, kam český nakladatel, literární agent nebo jiný časopis ještě nevstoupil, a postupným prozkoumáváním bližších i odlehlejších míst na literárních mapách se snaží vytvořit vyváženější, pravdivější obraz světové literatury. Reflektuje při tom podstatná témata současnosti, pojednává o nich ovšem především skrze literaturu samotnou.

PLAV se věnuje rovněž obecnějším otázkám překladu uměleckých literárních děl. Čtenáře zaujmou i pravidelné recenze překladové beletrie, kritiky překladů nebo publicistické texty o tuzemském dění v této oblasti.

WEB www.svetovka.cz