Časopis Fotograf

Časopis Fotograf vychází v české i anglické mutaci již od roku 2002. Jeho cílem je informovat českou odbornou veřejnost o dění v oblasti fotografického umění ve světě i doma.

Fotograf vychází dvakrát ročně v rozsahu 120 stran, přičemž každé číslo je tematické. Tím získává oproti běžným časopisům o umění kvalitu nadčasovosti a umožňuje vracet se k  jednotlivým číslům jako ke zdroji studijního materiálu v dané tematické oblasti.

Hlavní část obsahu tvoří obrazové prezentace jednotlivých umělců spolu s interpretačními texty renomovaných odborníků. Téma dále rozšiřují rubriky jako Projekt a Rozhovor. Objevy otevírají část časopisu věnovanou aktuálním trendům. V rubrice Teorie se pravidelně objevují texty ze současné teorie fotografie. Recenze upozorňují na zajímavé vydavatelské počiny a v Událostech se tradičně jedná o výtah nejzásadnějších akcí doma a ve světě.

WEB www.fotografmagazine.cz