Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře. Spojuje odborníky z humanitních, společenských a technických věd.

Z pohybu na jejich pomezí vzcházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a odpovědnější společnosti. Fakty a věda se doplňují s uměním jakožto různá pojetí analýzy i reflexe každodennosti i dlouhodobé situace.

WEB www.novabeseda.cz