Hnutí DUHA – Sedmá generace

Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických, či obecně kulturních.

Tematicky se soustředí zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu. Osu každého čísla tvoří hlavní téma, v němž jsou podrobně přiblíženy nadčasovější jevy a trendy, kupříkladu sdílení, pomalý život, práva rostlin, ekosex nebo plastocén.

WEB www.sedmagenerace.cz