Galerie Na shledanou

Galerie Na shledanou existuje v bývalé smuteční síni ve Volyni od roku 2010. V rámci rezidenčních pobytů tu umělci vytvářejí dočasná umělecká díla v socialistické smuteční síni či jejím okolí. Místo a jeho okolí vytváří podmínky pro konfrontaci současných umělců s naší jedinou životní jistotou.

Galerie vydává smuteční noviny. Ty reflektují realizované výstavy, další odborné texty se zabývají vztahem mezi smrtí, uměním, architekturou a ekologií. Od roku 2015 galerie vytváří funerální virtuální realitu, produkuje ekosiluety dravců a snaží se ukázat, že smrt může být živou součástí našich životů.

WEB www.galerienashledanou.blogspot.com