Knižní design FU OU

Práce studentů Ateliéru Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity. Volná i ateliérová tvorba k nahlédnutí a mnohé lákavé k zakoupení. Rozmanité přístupy studentů poukazují na různorodost v rámci jednoho ateliéru. Hledání nových možností a postupů, zároveň návaznost na tradici a krásu knihy a jejího vzniku od ilustrace přes sazbu až po vazbu samotnou. Autorské knihy, vazby, objekty, ilustrace zosobňují vlastní experiment a hru.

+ WEB