Bohdan Heblík – Najekni

Bohdan Heblík vydal knihu Reflexe českého filmového plakátu, v níž účtuje s dráhou grafického designéra ve filmovém průmyslu. Zatímco jiní designéři a jiné designérky okusují rozmanité zakázky jak barevné makronky všemožných chutí, Heblík setrvává v odvětví filmového průmyslu už 15 let a rozhodl se podat zprávu, jak se v tomto odvětví designuje. Vymyslel vlastní tvarosloví – protojazyk, na kterém demonstruje zánik filmového plakátu prostřednictvím vizuální eseje tvořené 116 plakáty v období let 1993–2021, a napsal divadelní hru z rozhovorů, které vedl s lidmi filmového průmyslu, o nichž si myslí, že mohou či mohli podobu filmového plakátu změnit.

+ WEB