Edice PAF

PAF realizuje vlastní publikační řady od roku 2008. Mapuje a kontextualizuje projevy umění pohyblivého obrazu a vizuální kultury v rámci tuzemské tradice i v mezinárodním srovnání. Věnuje se především dosud nedostatečně reflektovaným oblastem a vychází z výzkumů kurátorského týmu PAFu. Edice PAF se soustředí na tři hlavní linie – tematické sborníky, monografie a autorské knihy a katalogy. Publikace jsou vydávány v češtině, angličtině nebo bilingválně.

+ WEB