ArtMap

ArtMap se zaměřuje na vydávání a podporu uměleckých knih, původních textů současných českých umělců, doposud nezpracovaných témat z oblasti umění a aktuálních textů o vizuální kultuře. Svou vydavatelskou činností chce narušovat hranice mezi knižní a uměleckou tvorbou, mezi literaturou a výtvarným uměním a přinášet nová nebo dosud opomíjená témata. Mezi nedávno vydané tituly patří Dotek zvířete, Zvuky kódy obrazy nebo Malá encyklopedie nepatřičností.

+ WEB