Galerie Podkroví | Matěj Smetana: Nápis 1 | videoinstalace

Nápis 1 je prvním pokusem vtisknout dynamickým literám formu nadřazeného celku. Generické mutace jednotlivých písmen, vznikající evoluční cestou postupného průzkumu a vedoucí od možností pohybu až k projevům připomínajícím neobratnou chůzi, jsou povýšeny do podoby jednoduchého významového sdělení.