11:00–12:00 | Litr Stage | Povídání s Knihářem | workshop

Knihář je moderní čtenářský deník s metodou čtení 4PRO, která spojuje zážitkové učení a osobní seberozvoj. Vlaďka Závrská, autorka projektu, na příkladech konkrétních knih představí, jak tuto metodu využít tak, aby knihy čtenářům přinášely co nejvíce pro jejich osobní i profesní život. Dozvíte se, co se v posledním roce naučila a z jakých knih, a sami si tuto metodu vyzkoušíte.