20:00 | 9:16pm | Matěj Smetana: ABC | vernisáž

Matěj Smetana se fenoménem abecedy zabývá již řadu let, a to především v perspektivě poeticky-technického tvarosloví, přičemž odhaluje základní principy liter jakožto původně samostatných entit, jejichž významy jsou spojovány s vizuálním vyjádřením. Její rozličné podoby, ať už nové nehybné generace písmen, nebo jejich generické mutace prostřednictvím pohyblivých obrazů, představují originální přístup k fenoménu abecedy jakožto základního komunikačního rozhraní, přičemž jsou výrazně akcentovány její estetické kvality.

Vernisáž: 20. 9. 2019,  20:00