• Úvod
  • Program 2018
  • 19:00 | Vitrína Deniska | Roman Štětina: Moment #1: Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude | vernisáž

19:00 | Vitrína Deniska | Roman Štětina: Moment #1: Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude | vernisáž

výstava 22. 9. – 20. 10. 2018 | kurátor: Alexandr Jančík

Ačkoliv název může působit dojmem postpravdivé informace bez valné relevance, jde o příkladnou tautologii charakterizující instalaci audiovizuálního umělce Romana Štětiny, v níž pracuje s fenomény zrcadlení a dokumentace. Štětina rekontextualizuje prostor Vitríny Denisky skrze médium fotografie, a to prostřednictvím zaznamenaného, náhodně vybraného okamžiku, jenž je předmětem vizuální parafráze efektu mise-en-abîme. Do sebe se propadající, rekurzivní obraz akcentuje situaci pozorování a nutí diváka uvědomit si Moment, ve kterém se nachází, a nač se dívá. V rámci dramaturgie LITRu je výstava jedním ze tří Momentů, které Štětina realizuje pro olomoucké publikum.