18:00 | Galerie XY | Petr Švolba: Žánrovka | vernisáž

výstava 22. 9. – 23. 10. 2018 | kurátor: Alexandr Jančík

Tekutá modernita, sociologický pojem Zygmunta Baumana z roku 2002, se jeví jako podnětný myšlenkový impuls pro současnou výtvarnou scénu. Ač je tekutost stále tekutější, a zájem o ni je tedy oprávněný, zdá se, že je také často nadužívána, což paradoxně vede k jejímu vyprázdnění. Upřímným plavcem v jejích vodách je sochař Petr Švolba, jehož výstava zprostředkuje „klasickou“ výtvarnou disciplínu reliéfu a téma krajiny. Hodnověrně tekuté modernitě však bude svou koncepcí onu klasičnost zcizovat, a vytvoří tak o něco složitější prostředí pro čtení jednotlivých obrazů.