19:00–21:00 | Filmový sál | PechaKucha Night | prezentace

PechaKucha je koncept sloužící k propagaci umění a kultury. Vymyká se formou prezentací 20 x 20 a neformální atmosférou. PechaKucha speciálně uváděná pro LITR představí výjimečné projekty nakladatelů, grafických designérů a ilustrátorů.