PLAV – měsíčník pro světovou literaturu

PLAV – měsíčník pro světovou literaturu je věnovaný překladové literatuře a lidem kolem ní. Přináší především původní překlady beletrie, eseje, kritiky překladu a recenze. Měsíčník pro světovou literaturu vydává občanské sdružení Splav!, skupina studentů převážně filologických oborů a několik jejich již odrostlejších přátel. Krom literárního měsíčníku se sdružení významně podílí na organizaci a celkové podobě festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka.

www.svetovka.cz