H_aluze

Literárně-kulturní časopis vychází od roku 2007 a funguje jako otevřená platforma pro současnou kulturu, přičemž se nevyhýbá alternativním a kontroverzním tématům. Název odkazuje mj. na literární termín „aluze“, který tvůrci časopisu chápou jako kulturní výraz s interdisciplinární funkcí: hledat spojitosti mezi jednotlivými prvky umění. Časopis vychází čtyřikrát do roka spolu s knižní přílohou, která dává možnost publikace dosud neznámým autorům nebo dílům, jež obtížně hledají nakladatele. Uvnitř každého čísla lze nalézt autorskou tvorbu, recenze, rozhovory, úvahy a studie z oblasti literatury, filmu, divadla, výtvarného umění a hudby, jakož i výtvarnou přílohu a komiks.
www.h-aluze.cz