PLAV – měsíčník pro světovou literaturu

Časopis přináší ukázky ze světové literatury v regionálních, jazykových nebo žánrových celcích se zaměřením na u nás nevydaná díla. Jde tedy vždy o překlady nové či právě vznikající, neboť v Plavu je kladen důraz též na zachycení nároků, jež obnáší řemeslo uměleckého překladu. V každém čísle jsou proto vybrané texty uváděny dvojjazyčně, u častěji překládaných děl komentovaná srovnání starších překladů s nejnovějším, či fundované kritiky překladů právě vydávaných titulů.

WEB www.svetovka.cz