Bylo nebylo

Museli jsme založit nakladatelství, abychom se mohli plně věnovat práci s knihami, ve které nacházíme smysl a naději.  Knihy mají moc čtenáře změnit. Vděčíme jim za mnohé – a přebíráme svůj díl odpovědnosti. Vydáváme knihy pro děti i dospělé, mezi našimi autory jsou malíři i spisovatelé. Knihy jsou pečlivě upravené a často ručně vázané, především ale uchovávají sdělení. Napohled pěkné, skrývají nejrůznější vzkazy. A jejich čtení je na vlastní nebezpečí.

WEB www.bylonebylo.com