• Úvod
  • Prodejci 2021
  • Edice FUD / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Edice FUD / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Vydáváme knihy z umělecké oblasti a oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií.

Produkujeme autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž  grafické úpravě se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.