ArtMap

ArtMap se zaměřuje na vydávání a podporu uměleckých knih, původních textů současných českých umělců, doposud nezpracovaných témat z oblasti umění a aktuálních textů o vizuální kultuře.

Svou vydavatelskou činností chce narušovat hranice mezi knižní a uměleckou tvorbou, mezi literaturou a výtvarným uměním a přinášet nová nebo dosud opomíjená témata. Mezi jejich tituly se řadí Atlas spontánního umění, artist book Auta V. Jiráska či Malá encyklopedie nepatřičností V. Magida.