Paper Can Dance

Paper Can Dance je nezávislé risografické a grafické studio sídlící v Praze. Soustředí se na tisk, design a pořádání workshopů.

Hlavním cílem je vytvořit platformu sloužící jako kolaborativní místo pro rozvíjení nápadů a nových projektů. Paper Can Dance se snaží vytvořit místo, kde by se široká veřejnost mohla seznámit s uměleckou tiskařskou technikou — risografií a kulturou s ní spojenou.

+ WEB
+ IG