Muzeum umění Olomouc

Vydavatelská činnost Muzea umění Olomouc systematicky navazuje na jeho činnost výstavní. Odborné publikace a katalogy výstav se tedy věnují jak umění modernímu (prezentovanému v Muzeu moderního umění), tak umění starému (představenému v Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcidiecézním muzeu Kroměříž). Ve spleti a množství výtvarných témat a osobností prezentovaných ve stovkách již vydaných katalogů se rýsují zřetelné ediční okruhy podrobně zpracovávající vlastní sbírkové fondy, restaurování děl ap. Řada knih byla pro svou odbornou kvalitu a grafickou úroveň oceněna v soutěži Gloria musaealis.