20:00 | Galerie W7 | Text, lži a video | zahájení LITRu a vernisáž výstavy

Výstavní program se soustředí na obsahové a formální kvality textu, transponované do jiných médií. V rámci výstavy Text, lži a video budou prostřednictvím děl vybraných českých umělců (Lenka Vítková, Viktor Takáč, Kateřina Držková ad.) představena videa, která zásadním způsobem pracují s textovou informací. Především na estetické kvality fontů a liter autorské tvorby prezentované v rámci programu LITRu (Jan Šimsa, Matěj Smetana, Jakub Spurný ad.) upozorní speciálně adjustované tisky.