• Úvod
  • Novinky
  • Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vydáváme knihy z umělecké oblasti a oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií. 

Produkujeme autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž  grafické úpravě se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové FUD UJEP.

WEB www.fud.ujep.cz