Nakladatelství Anarchistické federace

Nakladatelství AF slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF, dříve ČSAF).

Výtěžek z prodaných publikací často kryje náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších letáků či tiskovin. Nakladatelství AF se zaměřuje na vydávání několika periodik: nástěnných novin A3 (měsíčně), anarchistické revue Existence (čtvrtletně) a zpravodaje Zdola (příležitostně).  Vedle toho vydává také publikace přibližující historii, teorii a praxi antiautoritářského hnutí, ale nebrání se ani odlehčenějšímu žánru, jakým je komiks.