Centrum raně středověkých studií

Centrum raně středověkých studií (CRSS) Semináře dějin umění FF MU je badatelské pracoviště, které se zaměřuje na středověké umění v oblasti Středomoří 4.–12. století.

Do svých aktivit zapojuje jak aktivní světové badatele, tak i studenty dějin umění. Knihy vytvořené pro české publikum jsou výsledkem spolupráce profesorů, studentů a grafiků, kteří se jejich prostřednictvím snaží přiblížit badatelskou činnost Centra širšímu publiku.