Vědecká knihovna v Olomouci

Třetí největší a druhá nejstarší knihovna v ČR letos slaví 450. výročí svého vzniku. Patří mezi nejvýznamnější paměťové a vzdělávací instituce na Moravě, potažmo v ČR. VKOL poskytuje knihovní a informační služby více než 14 000 registrovaných čtenářů. Ve svém fondu uchovává více než 2,1 milionu exemplářů knih, periodik a dalších nosičů. Samostatnou a v rámci ČR poměrně ojedinělou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, inkunábulemi, starými tisky a mapami. Pro veřejnost jsou pořádány pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce. VKOL také vydává čtvrtletník KROK (Kulturní revue Olomouckého kraje) a spolu se Sdružením knihoven ČR sborník Bibliotheca Antiqua ke stejnojmenné konferenci.

www.vkol.cz