Solidarita

Nakladatelství Solidarita se profiluje jako aktivistická platforma pro publikace s tématy boje za rovnocennou společnost. Snaží se vydávat knihy usnadňující orientaci v neoliberálním prostoru a podporuje mladé autory s podobným pohledem na věc. Na vizuální podobě publikací spolupracuje se současnými českými výtvarníky a grafiky (Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Nela Klímová, Štěpán Tesař ad.). Nakladatelství vzniklo asi před rokem (květen 2015) a od té doby vydalo šest publikací. Je součástí levicového uskupení SocSol, úzce spolupracuje s filozofickou platformou SOK a dalšími aktivistickými skupinami.

www.nakladatelstvisolidarita.cz