Česká cimetorologická společnost

Česká cimetorologická společnost (ČCS) je volným sdružením lidí zabývajících se naratologií pohřebišť, zejména hřbitovů, ale i jiných fenoménů spojených s posledními záležitostmi lidskými.

Cimetorologie je pak její vědeckou disciplínou s rozvíjející se metodologií, terminologií a teorií, jejíž praktické výdobytky ČCS publikuje ve fanzinu Černý flór, který vychází 2x ročně, vždy v čase ekvinokce.

+ X (TWITTER)