19:00–21:00 | Šapitó | PechaKucha Night | prezentace

PechaKucha je koncept sloužící k propagaci umění a kultury. Vymyká se formou prezentací 20 x 20 a neformální atmosférou. PechaKucha speciálně uváděná pro LITR se bude  věnovat tvorbě grafických designerů, audiovizuálních umělců, spisovatelů a výtvarníků. Poznání přijali: Tomáš Moravec, Maskér, Tomáš Petřík, Kateřina Dobroslava Drahošová, Radim Měsíc, Igor Korpaczewski, Martin Šinkovský, Jakub Zajíček, Joachim Dvořák.