Xao

Xao je galerie, knihkupectví a mikronakladatelství v Praze, o které se stará kolektiv absolventů UMPRUM (Alžběta Zemanová, Jakub Plachý, Klára Zahrádková, Zuzana Bramborová). Pořádají výstavy z oblasti knižní kultury a vydávají autorské knihy i komiksy. Minulý rok vyšla první minigrafie v edici XAX – výstav v knize. Obsahově vydatné publikace mapují určitou část díla umělce či ilustrátora. Z pocitu opuštění během lockdownu založili PKPX (Poštovní klub podporovatelů Xao), kdy předplatitelé pravidelně dostávají čerstvé publikace a tisky přímo do schránky.

+ WEB