Nová beseda, z. s.

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře.  Spojuje odborníky z humanitních, společenských a technických věd. Z pohybu na jejich pomezí vzcházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a odpovědnější společnosti. Fakta a věda se doplňují s uměním jakožto různá pojetí analýzy i reflexe každodennosti i dlouhodobé situace.

WEB www.novabeseda.cz