Photogether

Photogether jsou studenti a absolventi ateliéru Reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací na UTB ve Zlíně.

WEB photogether.org