FUD UJEP

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem podporuje knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost své akademické obce.

Grafické papíry

Navazujeme na to dobré z tradice prodejny grafických papírů, kterou v Olomouci založila Libuše Machalická.

HOST Brno

Host je tradiční brněnská literární značka, která v současnosti zahrnuje revue Host a především knižní vydavatelství Host, jež patří k lídrům českého knižního trhu.

Makekaky

Makekaky vytváří deníky z vlastního ručního papíru, vyhozených grafik, nepovedených litografií a linorytů, dělá obálky z odpadu – kousků linolea, starých školních fólií, nudných nalezených fotek atd.