Prodejci

Bylo nebylo

Zpráva! Podat zprávu! Donést zprávu! Pronést zprávu vřavou! Ani jednou se neohlédnout, běžet po nesmírně ostrém hřebeni, nést zprávu, donést ji, proboha, ještě platnou, ještě nezkreslenou, běžet proto stále rychleji,...

Edice PAF

Edice PAF představuje publikační řady Přehlídky animovaného filmu vycházející od roku 2008, jež se soustředí na odborné sborníky, překladové monografie nebo na autorské knihy s odbornými texty. Hlavním cílem edice...

H_aluze

Literárně-kulturní časopis vychází od roku 2007 a funguje jako otevřená platforma pro současnou kulturu, přičemž se nevyhýbá alternativním a kontroverzním tématům. Název odkazuje mj. na literární termín „aluze“, který tvůrci...

Ivan van Chrasten

Ivan van Chrasten: Na počátku bylo bahnoSurrealisté hledali nejvyšší bod, oblast, kde setkání protikladů vytváří jednotu. Podstatným zdrojem podnětů pro ně byly mýty a podvědomí. Ivan van Chrasten nalezl obdobu nejvyššího...

Jaroslav Irovský

Olomoucký spisovatel a básník, autor povídkových sbírek Příběhy sráče a O(byčejný) život, je literárními kritiky i čtenáři považován za jednoho z nejzajímavějších mladých autorů současnosti. Díky syrovému a přímému stylu psaní...